Κατοικώντας το Εργοστάσιο. Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και φοιτητικές κατοικίες στα βιομηχανικά κελύφη της Βαμβακουργίας Βόλου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2019
Περίληψη