Νεκροταφείο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στα Τρίκαλα
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής



2019
Περίληψη