Κέντρο απεξάρτησης ανηλίκων στην Λευκωσία
ΛΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2019
Περίληψη