Πλατεία Μνήμης και Αναβίωσης
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2019
Περίληψη