Βιβλιοθήκη, κόμβος γνώσης και επικοινωνίας στην Ελευσίνα.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2008
Περίληψη