Επιστροφή στην υλικότητα. Η χρήση και η αισθητική του τούβλου. Παραδείγματα στην σύγχρονη Αρχιτεκτονική.
ΓΚΟΥΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2019
Περίληψη