Όταν η αρχιτεκτονική εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο: Το παράδειγμα του Νομού Καρδίτσας «Σύγκριση πέτρινης και πλίθινης αρχιτεκτονικής»
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΜΕΡΟΠΗ


Επιβλέποντες:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος
Φιλιππιτζής Δημήτρης2019
Περίληψη