Συζευκτική μελέτη της ποίησης των Joyce Mansour και Μάτση Χατζηλαζάρου
ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2019
Περίληψη