Διακοσμητικά Στοιχεία από Σκυρόδεμα
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2019
Περίληψη