Μετα-Σύστημα: Η Πόλη του "ΠΙΞΕΛ"
ΤΕΣΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ


Επιβλέπων:
Βυζοβίτη Σοφία



2008
Περίληψη