Αστικοί ΔΙΑ-ΔΡΟΜΟΙ: Ενοποίηση Ακάλυπτων, Δημιουργία Πεζογέφυρας - Χώρων Πολιτισμού & Αναδιαμόρφωση της Παλαιάς Ηλεκτικής στην Πόλη του Βόλου
ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέποντες:
Γαβρήλου Έβελυν
Γιαννίση Φοίβη2005
Περίληψη