Η επενέργεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο μετασχηματισμό της πόλης. Η περίπτωση του Κουκακίου.
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2018
Περίληψη