Κέντρο Λιμνέας ζωής στις πρώην στρατιωτικές φυλακές Ιωαννίνων.
ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2019
Περίληψη