ΕΝΕΡΓΑ ΙΣΟΓΕΙΑ-Στρατηγικές επεμβάσεις στα ανενεργά ισόγεια
ΓΚΙΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2019
Περίληψη