Περιφραγμένες κοινότητες. Η Ελευθερία πίσω από τα τείχη.
ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2018
Περίληψη