Κατασκευάζοντας το ιστορικό παρελθόν στο νησί της Σαλαμίνας. Λαϊκή μνήμη. Πειραματική διατήρηση.
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2018
Περίληψη