Μελέτη Αποκατάστασης και Μετατροπή Κτιριακού Συγκροτήματος σε Μουσικό Πολυχώρο στο Βόλο.
ΜΥΡΙΚΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ


Επιβλέποντες:
Θεολογίδου Κλεοπάτρα
Βροντίση Μαρία2007
Περίληψη