Δημιουργία γραμμικού πάρκου καινοτομίας και πολιτισμού στο Βόλο.
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2018
Περίληψη