Αστικές διαβρώσεις: χαράσσοντας διαδρομές στο εσωτερικό των Ο.Τ.
ΒΑΧΛΑ ΘΕΑΝΩ
ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ


Επιβλέπων:
Λυκουριώτη Ίρις2018
Περίληψη