ΕΥ ΖΗΝ: Εγκαταστάσεις υδροθεραπείας και φιλοξενίας στο Κόκκινο Νερό Μελιβοίας.
ΔΑΚΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2018
Περίληψη