Ιστορική Περιπλάνηση και Καταφυγή στην Άνω Κερασιά.
ΜΗΤΣΙΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2018
Περίληψη