Κέντρο απασχόλησης για άτομα με οπτική αναπηρία.
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2018
Περίληψη