Κίτρινη Αποθήκη - Πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου.
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέποντες:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος
Φιλιππιτζής Δημήτρης2018
Περίληψη