ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Μια πρόταση για ένα συγκρότημα σχέσεων για τη σκέψη την επίσκεψη και τη διαμονή.
ΦΟΥΝΤΑ ΜΥΡΤΩ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΛΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2018
Περίληψη