Συγκρότημα κατοικιών στην Αλόννησο.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2018
Περίληψη