"Εστιάσεις στο τοπίο". Κτίριο πολιτισμού και παραλίμνιο πάρκο στην Καστοριά.
ΤΣΑΜΙΣΗ ΘΕΟΔΟΤΑ


Επιβλέποντες:
Λυκουριώτη Ίρις
Φιλιππιτζής Δημήτρης2013
Περίληψη