Τουριστικός οικισμός στα ίχνη ανενεργού Λατομείου.
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέποντες:
Τροβά Βάσω
Φιλιππιτζής Δημήτρης2013
Περίληψη