Χειρογραφίες μεθοδολογίες αξιοποίησης των μνημονιακών ιχνών σε εργαλεία σχεδιασμού. Κρητικά της Ρόδου.
ΚΩΝΣΤΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ


Επιβλέποντες:
Γιαννίση Φοίβη
Λυκουριώτη Ίρις
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2013
Περίληψη