Κατοικίες ηλικιωμένων και δημόσιες υποδομές στο όριο της πόλης.
ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2013
Περίληψη