Ξενοδοχείο οικισμού Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα.
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2007
Περίληψη