Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτιρίων. Το Παράδειγμα του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Λάρισας
ΔΑΚΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2018
Περίληψη