ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ. Επουλωτικοί μηχανισμοί επιθυμιών για μια αρχιτεκτονική χωρίς κτίρια: Η περίπτωση του Ελληνικού.
ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΕΒΣΕΧΙΡΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2018
Περίληψη