Αστικοί Μετασχηματισμοί – Μουσείο Βιομηχανικού Προϊόντος και Κέντρο Δημιουργικότητας.
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΕΡΦΕΛΗ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέποντες:
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2018
Περίληψη