Το επαυξημένο τοπίο. Αφηγηματικές διαδρομές στο πάρκο του Ροδινιού στη Ρόδο.
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2018
Περίληψη