Ψυχρά Δεδομένα. Ψηφιακό Κενοτάφιο και Αποτεφρωτήριο στη Νήσο Γυαλί.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2018
Περίληψη