Ένα μουσείο για το θέατρο.
ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2018
Περίληψη