Σχεδιασμός κτιρίου λυκείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Επιβλέποντες:
Μητρούλιας Γεώργιος
Φιλιππιτζής Δημήτρης2018
Περίληψη