+2300 | Έρευνα και εκπαίδευση στην περιοχή του όρους Χελμός
ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Επιβλέποντες:
Στυλίδης Ιορδάνης
Φιλιππιτζής Δημήτρης2018
Περίληψη