Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ΦΙΚΑ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2018
Περίληψη