Δημόσια τέχνη. Αστικός χώρος, δημόσια σφαίρα και συλλογικές καλλιτεχνικές πρακτικές στην Ελλάδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Γιαννίση Φοίβη2018
Περίληψη