Ο Ενεστώτας της πέτρας
ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2018
Περίληψη