Άνω Κερασιά, Περιήγηση και Καταγραφή στον ιστορικό τόπο
ΜΗΤΣΙΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2017
Περίληψη