Υπόσκαπτη Κατοικία στην Επανομή Θεσσαλονίκης.
ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΗΛΙΑΣ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2007
Περίληψη