Το Αποχωρητήριο: Μία Έμφυλη Ιστορία
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΡΕΠΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2017
Περίληψη