Λίθινα δομικά υλικά. Εξέλιξη εξόρυξης και χρήσης
ΛΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2017
Περίληψη