‘’ύλη εκτός τόπου’’: αναγνώσεις του χώρου και των σωμάτων μέσα από την κατασκευή του καθαρού
ΔΡΑΓΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2017
Περίληψη