Διερευνώντας το συνεδριακό τουρισμό: Αναδιαμόρφωση του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΕΛΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2017
Περίληψη