Παιδικό χωριό SOS στις Αλυκές Βόλου
ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2017
Περίληψη