Μελέτη της ιστορικής Ι.Μ. Βαρσών Τριπόλεως και αρχιτεκτονική πρόταση λειτουργικού εκσυγχρονισμού και αισθητικής αναβάθμισης της Μονής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Επιβλέποντες:
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
Φιλιππιτζής Δημήτρης2017
Περίληψη