Φοιτητικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Βόλου.
ΓΚΟΥΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2017
Περίληψη